Wady kredytów gotówkowych – co trzeba brać pod uwagę?

Kredyty gotówkowe wielu osobom mogą wydawać się bardzo atrakcyjną opcją. Zanim jednak podejmiemy decyzję o zaciągnięciu tego rodzaju zobowiązania, należy dokładnie przeanalizować jego wady i zalety. Dzisiaj skupimy się głównie na tej negatywnej stronie, pozytywów szukaj na PortalBankowy.info. Na co trzeba zwrócić uwagę przy tego rodzaju przedsięwzięciach?

Zobowiązanie finansowe to odpowiedzialność

Nie ulega wątpliwości, że z zaciągnięciem kredytu gotówkowego wiąże się szereg obowiązków. Raty należy bowiem uiszczać terminowo oraz w wymaganej wysokości. Zazwyczaj przez długi czas po otrzymaniu pieniędzy w naszym miesięcznym budżecie obecny jest dodatkowy wydatek przeznaczony na spłatę kredytu. Jeżeli nie będziemy wywiązywać się z naszych zobowiązań w tym zakresie, czekać nas może szereg nieprzyjemnych konsekwencji takich jak negatywne wpisy w historii kredytowej, czy też egzekucja należności. Dlatego właśnie, jeśli chcemy pokusić się o kredyt gotówkowy, powinniśmy szczegółowo przeanalizować swoją sytuację i skrupulatnie zaplanować wszystkie elementy całego procesu spłaty. Należy też dopasować do naszych możliwości okres kredytowania – krótki nieraz pozwala na dosyć szybkie uporanie się z zadłużeniem, ale wysokość miesięcznej raty może okazać się wtedy poważnym wydatkiem. Zaciągnięcie zobowiązania na długie lata zazwyczaj wiąże się natomiast z niską w stosunku do całościowej kwoty kredytu ratą, jednak pamiętać należy, że wówczas może upłynąć naprawdę mnóstwo czasu, zanim uregulujemy swój dług. To, która opcja w naszym przypadku będzie odpowiednia, zależy, między innymi, od wysokości uzyskiwanych przez nas dochodów.

Koszty kredytu gotówkowego

Oprócz tego, że otrzymane pieniądze trzeba będzie oddać, pojawia się również kwestia kosztów kredytu. Nie jest przecież tak, że możliwość dosyć szybkiego sfinansowania określonego przedsięwzięcia konkretną kwotą, jest nam oferowana za darmo. W rezultacie, instytucji, która udzieliła nam kredytu gotówkowego, nie oddajemy tylko pieniędzy, które otrzymaliśmy, ale także odsetki, czy inne koszty dotyczące tego rodzaju usług. Sprawia to, że ostatecznie wydajemy większą sumę, niż gdybyśmy cierpliwie poczekali na realizację swojego celu. Regularne oraz umiejętne odkładanie pieniędzy na przedsięwzięcie, które chcemy przeprowadzić, sprawia natomiast, że musimy nieraz dosyć długo poczekać na zakup samochodu, wakacji za granicą, czy też na poniesienie innego rodzaju kosztów. W takim przypadku jednak, gdy już uzbieramy pieniądze, naszemu wydatkowi nie towarzyszą odsetki, czy inne dodatkowe opłaty. Może za to pojawić się problem inflacji. W każdym przypadku należy zastanowić się nad tym, który wariant jest dopasowany do naszej indywidualnej sytuacji oraz, czy mamy do czynienia z chęcią realizacji naprawdę naglącego i potrzebnego celu, czy też jest to zwyczajna fantazja i przejaw nierozsądnej niecierpliwości z naszej strony. Poza tym warto też zawsze zastanowić się nad tym, jak w rozsądny sposób poprawić swoją sytuację finansową, na przykład poprzez znalezienie dodatkowego zajęcia lub temu podobne posunięcia strategiczne. Oprocentowanie kredytów gotówkowych bywa wysokie w stosunku do kwoty, jaką chcemy uzyskać. Podobnie jest z prowizjami i innego rodzaju kosztami dodatkowymi. Dlatego właśnie konieczna jest szczegółowa analiza parametrów dostępnych na rynku ofert oraz realne spojrzenie na całą sprawę. Wszystko zależy tutaj od tego, jakie warunki zostaną nam zaproponowane przez bank. Niemniej jednak skrupulatność jest przy wszelkich operacjach finansowych jednym z absolutnie niezbędnych elementów.Dostępność kredytu gotówkowego

To, co jednym może wydawać się tutaj wadą, w istocie jest jednocześnie dużą zaletą. Chodzi o to, że kredyt gotówkowy nie jest dostępny dla wszystkich. Chociaż wiele osób może w tym momencie stwierdzić, że jest to naprawdę duże utrudnienie, należy zdać sobie sprawę z tego, że mechanizm przyznawania kredytów prezentuje się tak dlatego, żeby osoby obciążone ryzykiem niemożności spłacania swojego zobowiązania, nie mogły lekkomyślnie zaciągać długów. Operacje takie jak weryfikowanie stabilności oraz wysokości uzyskiwanych dochodów, czy też sprawdzanie historii kredytowej mają głęboki sens. Dzięki temu bank ma pogląd na naszą wypłacalność. Każdy powinien wiedzieć, że zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań ponad nasze siły, może prowadzić do szeregu przykrych komplikacji. Właśnie dlatego przed podjęciem tego rodzaju decyzji powinniśmy przemyśleć szczegółowe parametry naszej sytuacji. Banki ze swojej strony robią to samo – podejmują działania sprawdzające po to, aby ocenić wiarygodność finansową swoich klientów. To sprawia jednak, że jeśli posiadamy złą historię kredytową, nie mamy stabilnych dochodów lub są one bardzo niskie, albo mamy długi możemy otrzymać decyzję odmowną odnośnie uzyskania kredytu gotówkowego. Bywa także, że tego rodzaju problemy z naszym profilem klienta prowadzą do otrzymywania przez nas ofert obejmujących wysokie koszty całego przedsięwzięcia. Widać więc gołym okiem, że trzeba mieć świadomość swojej kondycji finansowej oraz zachować racjonalne myślenie. Nie zawsze bowiem szybkie uzyskanie pieniędzy jest w naszym przypadku dobrym i atrakcyjnym rozwiązaniem.

Advertisements

Jak znaleźć ciekawe lokaty

Wyszukanie odpowiednich lokat to z pewnością podstawa uzyskania satysfakcjonującego zysku z ich założenia. Ze względu na to, że lokaty nie są zbyt wysoko oprocentowane, większość osób poszukuje takich produktów z możliwością uzyskania z nich jak najwyższego zysku, jak powinno się je wybierać? Dowiesz się na mamona.com.pl.

Lokaty jako sposób na oszczędzanie

Lokaty zdaniem nie tylko osób korzystających z takich produktów ale także specjalistów rynku mogą być dobrym sposobem na pomnażanie swoich oszczędności. Z pewnością korzystne jest przede wszystkim to, iż lokaty można zakładać od niezbyt wysokich sum. Wiele banków oferuje możliwość podpisania umowy nawet od kwoty kilkuset złotych. To sprawia że nawet osoby o niezbyt wysokich dochodach mają możliwość rozpoczęcia oszczędzania w taki właśnie sposób.

Jakie lokaty najpopularniejsze

Na rynku jest bardzo wiele różnorodnych lokat, co ułatwia zainteresowanym osobom wybranie jak najbardziej korzystnych dla siebie. Pomocne mogą być tutaj dostępne w Internecie bez większych problemów narzędzia takie jak na przykład wyszukiwarki lokat czy ich porównywarki. W zależności od tego, co zainteresowana osoba chce znaleźć, może skorzystać z wybranego z nich. Ponadto bardzo korzystne są także kalkulatory lokat, które pozwalają określić jaka będzie szacowana wysokość zysku z lokaty. Wystarczy podać inwestowaną kwotę, wysokość oprocentowania oraz okres trwania lokaty. W przypadku korzystania z wyszukiwarek lokat zainteresowana osoba określa swoje wymagania wobec poszukiwanej oferty, i po kilku kliknięciach otrzymuje wyniki w postaci najlepiej dopasowanych lokat. Bez problemu także dzisiaj klient może z porównywarki przenieść się na stronę banku, który oferuje konkretną lokatę w celu uzyskania większej ilości szczegółów. Okres inwestowania na lokacie powinien być uzależniony od możliwości danego inwestora. W znacznej większości przypadków bowiem w umowie zawieranej o lokatę jest zapis, iż w czasie trwania lokaty klient nie będzie dysponował zainwestowanymi środkami, a wycofanie ich z lokaty skutkuje utrata zgromadzonych odsetek.

Krótki czy długi okres

Wiele osób decyduje się na zawarcie umowy na lokaty na okresy 3 lub 6 miesięczne. Jednakże należy pamiętać , iż oprocentowanie lokat, podawane przez banki wskazywane jest jako wartość roczna. W związku z tym lokaty zawierane na krótszy czas uzyskają dla inwestora odpowiednio wyliczona kwotę oprocentowania. Jednakże tego typu okresy są stosunkowo krótkie, w związku z tym ryzyko wystąpienia sytuacji, które będą zmuszały inwestora do wycofania środków z lokaty jest minimalne. Wiele banków umożliwia podpisanie umowy, w myśl której jeśli klient nie złoży dyspozycji wypłaty pieniędzy z lokaty wraz z zyskiem w określonym terminie przed końcem umowy, wówczas ulega ona przedłużeniu na taki sam kolejny okres jak również na takich samych warunkach. Dzięki temu klient nie musi co kilka miesięcy biegać do banku w celu złożenia nowej lokaty.

Jak analizuje się w bankach klienta indywidualnego i biznesowego?

Rynek kredytów jest standardowo przeznaczony klientom indywidualnym oraz właścicielom działalności gospodarczych. W bankach detalicznych, a także w sektorze parabankowym występują ciekawe różnice pomiędzy analizą potencjału kredytowania potrzeb klienta indywidualnego w porównaniu do klienta biznesowego. W artykule poznasz najważniejsze różnice między podmiotami w branży kredytowej, a także lepiej ocenisz własną zdolność kredytową, sprawdź ją na  PortalBankowy.info.

Zdolność kredytowa z perspektywy klienta indywidualnego

Klient indywidualny pracuje zazwyczaj w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło. Banki detaliczne obsługują naturalnie wszystkie rodzaje umów. Każdy potencjalny kredytobiorca posiada zdolność kredytową, czyli krótko mówiąc zdolność do regulowania zobowiązań gospodarstwa domowego. Prawo pozwala na obsługiwanie osób z potwierdzoną zdolnością kredytową, ale także klientów bez zdolności kredytowej. W drugim przypadku klient indywidualny przedstawia dodatkowe zabezpieczenia, chociażby w postaci poręczenia, czy nieruchomości. Im większy potencjał zabezpieczenia kredytu w umowie, tym lepsze warunki współpracy z pożyczkodawcą, nawet bez rozbudowanej historii spłat dotychczasowych zobowiązań. To akurat bardzo ważny element do zapamiętania dla każdego klienta indywidualnego. Osoby fizyczne wypełniają wnioski kredytowe, w których najczęściej występują zapytania o stan cywilny, o ilość członków rodziny na utrzymaniu, o wiek. Dojrzali klienci, którzy posiadają potwierdzoną umowę o pracę na czas nieokreślony to jedna z najlepszych grup klientów dla banków detalicznych i nie tylko. Bank pozna również historię klienta w Biurze Informacji Kredytowej, a także w wielu innych rejestrach. Przed nawiązaniem współpracy z bankiem najlepiej pozamykać inne zobowiązania i w jednym czasie korzystać tylko z jednego kredytu gotówkowego. To w znaczący sposób wpływa na zaufanie do osoby fizycznej.

Zdolność kredytowa z perspektywy właściciela działalności gospodarczej

Właściciele działalności gospodarczych współpracują z bankami detalicznymi, a także z parabankami na nieco innych zasadach. Dla banku, czyli dużego kredytodawcy liczy się wynik ekonomiczny z prowadzonego przedsięwzięcia biznesowego. Im lepszy wynik, tym większa szansa na solidny kredyt. Właściciel działalności gospodarczej przedstawia przed uzyskaniem kredytu wskaźniki rentowności, podaje dane na temat płynności działalności gospodarczej, a także potwierdza dotychczasowe partnerstwo z różnorodnymi grupami kredytodawców. Akurat przedsiębiorcy nie muszą korzystać tylko ze standardowego kredytu, ale także z ciekawych form dofinansowania, chociażby ze środków pochodzących z funduszy unijnych. Do tego biznes korzysta z instytucji Aniołów Biznesu, z inkubatorów przedsiębiorczości, z emisji obligacji, a nawet akcji na ogólnokrajowym rynku kapitałowym.

Zaciąganie kredytów – dla kogo bardziej problematyczne?

Ze względu na dostęp do kredytu na pewno łatwiej ma właściciel działalności gospodarczej. Przy małych kredytach gotówkowych nie trzeba spełniać jednak niesamowicie wielkich warunków w zakresie zdolności kredytowej. Jeżeli spłacasz dotychczasowe kredyty terminowo, a do tego wyróżniasz się stabilnym dochodem miesięcznym masz szansę uzyskać na rynku kredytowym naprawdę ciekawe warunki finansowania potrzeb gospodarstwa domowego, czy biznesu. Analiza kredytobiorcy jest po prostu obowiązkowa w każdym przypadku. Nakazuje to prawo, Narodowy Bank Polski, czy rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego. Czy teraz zaczniesz lepiej poruszać się na rynku kredytowym?

Kredyt gotówkowy w wysokości 5 000 złotych na rok.

Bank Pekao S.A. Jest kredytodawcą, jaki pozwala na zaciągnięcie kredytu gotówkowego na kwotę od 1 000 złotych do 150 000 złotych. Okres kredytowania tutaj wynosi od 12 do 84 miesięcy – sprawdź na 17bankow.com, w którym miejscu rankingu znajduje się ta oferta. Jeżeli w ramach oferty tego banku, zdecydujemy się na kredyt gotówkowy w wysokości 5 000 złotych, jaki chcemy spłacić w ciągu jednego roku, przyjdzie nam wpłacać do banku raty miesięczne po 495 złotych każda. Kredyt wygeneruje nam koszt całkowity w wysokości 940 złotych. Getin Bank pozwala na zaciągnięcie kredytu gotówkowego na kwotę od 2 000 złotych do maksymalnie 200 000 złotych, z okresem kredytowania od 3 do 120 miesięcy. Pożyczając tutaj nasze 5 000 złotych, każda z miesięcznych rat jakie będziemy wpłacać do banku będzie po 495 złotych. kredyt wygeneruje nam koszt całkowity w wysokości około 940 złotych.

Raiffeisen Polbank również jest bankiem oferującym kredyty gotówkowe na całkiem niezłych warunkach. Pożyczając w tym banku na rok 5 000 złotych, będziemy wpłacać miesięczne raty po 505 złotych każda. Koszt jaki poniesiemy z tytułu tego kredytu będzie rzędu 1 060 złotych. Zakres kwot jakie udostępnia ten kredytodawca to przedział od 1 000 złotych do 150 000 złotych, z okresem kredytowania od 6 do 120 miesięcy. T-mobile Usługi Bankowe to kredytodawca jaki jest w stanie pożyczyć nam od 1 000 złotych do 150 000 złotych z okresem spłaty od 3 do 120 miesięcy. Tutaj nasz kredyt wygeneruje nam koszt w wysokości 1 072 złotych. Miesięczne raty będą po 506 złotych każda. Kolejnym kredytodawcą jakiego ofertę sprawdzimy jest mBank. Tutaj kredyt roczny na kwotę 5 000 złotych, będzie nas kosztował 1 084 złote. Daje nam to raty miesięczne każda po 507 złotych. Zakres kwot kredytu gotówkowego w mBanku to przedział od 500 złotych do maksymalnie 150 000 złotych z okresem kredytowania od 3 do 96 miesięcy. W Banku Pocztowym możemy pożyczyć od 300 złotych do 100 000 złotych. Okres kredytowania wynosi tutaj maksymalnie 96 miesięcy. Przy kredycie rocznym na kwotę 5 000 złotych, koszt jaki poniesie kredytobiorca będzie w wysokości 1 096 złotych. Każda z miesięcznych rat jakie będzie on wpłacał do banku będzie po 508 złotych. Decydując się na kredyt gotówkowy oferowany przez Nest Bank koszt jaki poniesiemy z tego tytułu będzie w wysokości 1 108 złotych. Przyjdzie nam wpłacać do banku raty miesięczne po 509 złotych każda. Zakres kwotowy dostępny u tego kredytodawcy to przedział od 1 200 złotych do maksymalnie 150 000 złotych. Co do okresu kredytowania zobowiązanie można spłacać od 6 do 120 miesięcy.

Kredyt samochodowy na kwotę 15 000 złotych na okres 24 miesięcy.

Kredyt samochodowy w Banku BGŻ BNP Paribas na kwotę 15 000 złotych z okresem spłaty dwa lata.

Decydując się na kredyt samochodowy w Banku BGŻ BNP Paribas na kwotę 15 000 złotych z okresem spłaty wynoszącym dwa lata, przyjdzie nam wpłacać do banku raty miesięczne po 662 złote każda. Kredyt będzie nas kosztował łącznie 1 473 złote, z czego całkowita kwota spłacanych odsetek będzie wynosiła 873 złote. Kwota łączna jaką trzeba będzie oddać do banku będzie wynosiła 16 473 złote. Do skorzystania z oferty trzeba wykupić AC. Nie ma jednak ograniczenia co do maksymalnego wieku kredytowanego auta. Zakres kwot jakie udostępnia ten bank to przedział od 2 000 złotych do 500 000 złotych. Okres kredytowania wynosi tutaj od 6 do 120 miesięcy. Oprocentowanie nominalne kredytu samochodowego w Banku BGŻ BNP Paribas równe jest 5,49% w skali roku, a prowizja dla banku stanowi 4% pożyczonej kwoty. Ta oferta jest najtańszą propozycją na rynku, jeżeli chodzi o kredyty samochodowe dla tej kwoty jak i dla kwot wyższych. Wszystko dzięki dosyć niskiej prowizji i oprocentowaniu – kolejna ciekawa oferta znajduje się poniżej a po więcej ofert zajrzyj na zakredytowani.eu.

Kredyt samochodowy online w mBanku na kwotę 15 000 złotych z okresem spłaty dwa lata.

Kredyt samochodowy online w mBanku jest kredytem samochodowym jaki można zaciągnąć na kwotę maksymalną wynoszącą do 120 tysięcy złotych. Bank daje możliwość rozłożenia kredytu na maksymalnie 84 raty miesięczne. Decydując się na wzięcie zobowiązania w tym banku oprocentowanie nominalne ma wysokość 7,49% w skali roku. Tytułem prowizji dla banku zapłacimy aż 7% pożyczonej nam kwoty. Jeżeli chodzi o wysokość wskaźnika RRSO nie jest ona niski, bo wynosi 15,72% w skali roku. Decydując się na kredyt samochodowy w tym banku, na kwotę 15 000 złotych z okresem kredytowania wynoszącym 24 miesiące, każda z rat będzie po 675 złotych. Wyliczając całkowity koszt takiego zobowiązania będzie on równy 2 249 złotych. Całkowita kwota spłacanych odsetek będzie równa 1 199 złotych. Kwota jaką odda do banku na koniec kredytobiorca będzie wynosiła 17 249 złotych. Bank ogranicza wiek samochodu. Możemy kredytować auto do maksymalnie 14 lat. Warunkiem skorzystania z oferty jest wykupienie polisy AC. Oferta jest dosyć ciekawa, ale jest znacznie droższym rozwiązaniem niż oferta Banku BGŻ BNP Paribas.

Oszustwa pożyczkowe – niekoniecznie dotyczą chwilówek!

W walce o uregulowanie krótkoterminowego przemysłu pożyczkowego pojawia się jedna teoria. Ta teoria mówi, że jeśli takie pożyczki zostaną ograniczone i uregulowane, oszustów pożyczkowych będą zastępować legalne małe przedsiębiorstwa pożyczkowe, które nie mogłyby przetrwać przy tak uciążliwej regulacji. Gwałtowne zagrożenie związane z zagrożeniem kredytowym jest głównie zgłaszane przez członków branży. Zwolennik branży cytowany w lokalnych wiadomościach ostrzegał, że utrudnianie otrzymywania pożyczek chwilówek może zniechęcić kredytobiorców, dzięki kredytowyszal.pl  dowiesz się jak bezpiecznie wybrać krótkoterminową pożyczkę.

Niebezpieczeństwo polega na tym, że odwracają się od tego rodzaju prawnych, wysokokwotowych pożyczek i decydują się na nielegalne, wysokokwotowe pożyczki, takie jak pożyczki chwilówki, co oczywiście nie jest dobrą rzeczą.

Według tego, oszustwa pożyczkowe istnieją w Polsce przynajmniej od czasów wojny. To przejawia się w zachowaniu, w którym pożyczkodawca stara się utrzymać pożyczkobiorcę w cyklu wielokrotnych odnowień wysokooprocentowanej pożyczek. Pożyczkodawca jest bardziej zainteresowany regularnymi płatnościami odsetkowymi niż sam zleceniodawca. Metody egzekwowania wcześniejszych zasad pożyczkowych w ogóle nie obejmowały tego rodzaju pomocy.

Regulacja w zakresie zaciągania kredytów została wprowadzona zbyt późno i opierała się na wspólnej strukturze, która ograniczała nie tylko stopy procentowe, ale także na inne regulacje prawne. W latach pięćdziesiątych wielu komentatorów zadeklarowało problem oszustów wśród pożyczek z powodu rozporządzenia, które wprowadziło rozsądne ograniczenia dla małego sektora pożyczkowego.

Według analizy gwałtowne sytuacje pożyczkowe nie pojawiały się wszędzie tam, gdzie obowiązywały rygorystyczne przepisy. Były ograniczone do pewnych obszarów geograficznych, które wydają się być dużymi obszarami metropolitalnymi. Sugeruje to, że oszustwa związane z chwilówkami istnieją tylko tam, gdzie dominuje przestępczość zorganizowana, co ma logiczny sens. Wydaje się mało prawdopodobne, aby przestępcy działali w zakresie monitorowania ustawodawstwa, aby wybrać, gdzie będą działać jako nielegalni kredytodawcy. Co więcej, oszustwa pożyczkowe nie powstały bezpośrednio po rozporządzeniu- zajęło to stosunkowo dużo czasu. Choć przed drugą wojną światową nie ma żadnych historycznych dowodów na istnienie oszustw pożyczkowych.

Co więcej, takie opcje pożyczkowe nie są przeznaczone dla osób żyjących od wypłaty do wypłaty, ponieważ oszustwa pożyczkowe nie chcą być zmuszane do gwałtownego egzekwowania umowy pożyczki – nikt nie wygrywa, gdy pożyczkodawca nie odzyska swoich pieniędzy. Są ostrożni, aby pożyczać pieniądze tylko tym, którzy prawdopodobnie spłacą je w krótkim czasie. Natomiast pożyczkodawcy chwilówek zaspokajają potrzeby klasy pracowniczej, która czasami potrzebuje gotówki, aby przetrwać do następnej wypłaty. Rynki pożyczkowych oszustów i pożyczkodawców chwilówek są zupełnie inne, więc wzrost lub upadek w jednym nie musi mieć wpływu na drugi.

Niemniej jednak, “gwałtowny” biznes związany z pożyczkami i chwilówkami mają wspólny model biznesowy. Obaj są bardziej zainteresowane utrzymaniem kredytobiorców w cyklu długów i czerpaniem zysków z ciągłych pobrań odsetek. Takie pożyczki są normą, a przemysł uzależniony jest od powtarzających się pożyczek, aby zarobić wystarczającą ilość pieniędzy, aby pozostać w… biznesie.

Wiele państw nigdy nie zalegalizowało krótkoterminowych pożyczek o niskim oprocentowaniu, zwanych potocznie pożyczkami chwilówkami, a kilka innych, które początkowo zezwalały na taką opcję kredytów, postawiło na narzucenie limitów stóp procentowych.

Jak wygląda branża chwilówek?

Firmy pożyczkowe ryzykują własnym kapitałem przy obsłudze kredytobiorców, co jest bardzo ważne do zrozumienia polityki podobnych instytucji finansowych. Warto zauważyć, że zmienił się również znacząco profil prawny funkcjonowania instytucji pozabankowych ze względu na drastyczne ograniczenie kosztów pozaodsetkowych, a także windykacyjnych. Firmy pożyczkowe przykładają coraz większą uwagę do analizy kredytobiorcy, ale niekoniecznie z potrzebą zabezpieczeń majątkowych. Jak wygląda branża chwilówek w kraju? Wejdź na 17bankow.com i przekonaj się sam.

W ostatnim roku kredytobiorcy usłyszeli o dość dużych bankructwach znanych marek pożyczkowych, które nie poradziły sobie z nowymi przepisami. Tak naprawdę w aktualnych warunkach prawnych udzielania chwilówek jedyna szansa to przeniesienie praktycznie całego interesu do internetu na mocno uproszczonych zasadach oceny kredytobiorcy. Niewielkie kwoty wypłacane wielu kredytobiorcom przez multimedialne panele to szansa na generowanie całkiem solidnych, stałych zysków. Chwilówki zwyczajowo służą do rolowania zadłużenia krótkoterminowego na kolejne okresy, co pozwala zwiększyć bufor wydatków konsumpcyjnych dla dowolnego gospodarstwa domowego. Chwilówka nie ma typowej definicji finansowej. To zadłużenie zbliżone do pożyczki krótkoterminowej, konsumpcyjnej. Do chwilówek pasuje najbardziej ustawa o kredycie konsumenckim, z którą warto się zapoznać, jeżeli planujesz dłuższy pobyt na rynku kredytowym. W ten sposób ocenisz, jakie obowiązki posiadają firmy pożyczkowe.

Na rynku chwilówek dochodzi do większego skupienia na kontroli instytucji pozabankowych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). To bardzo ważne założenie, ponieważ lista ostrzeżeń KNF stanowi bardzo ważne zabezpieczenie dla świadomych kredytobiorców. Większość chwilówek spłaca się z reguły po miesiącu od podpisania umowy, czasami do 45 dni, rzadziej do 90 (możliwe dodatkowe opłaty). Chwilówka według reguł prawnych może dojść do poziomu ponad 250 000 złotych, ale to bardzo rzadko, jeżeli w ogóle spotykany schemat. Klasycznie chwilówki przysługują na poziomach 500, 1000, 2000 złotych i wyżej w zależności od wiarygodności kredytobiorcy zbudowanej już indywidualne na danym koncie parabanku. Co myślisz o rynku chwilówek?