Rynek kredytowy w sytuacji kryzysu finansowego

Funkcjonowanie nowoczesnego rynku kredytowego jest uzależnione w bardzo dużym stopniu od polityki monetarnej zarządzanej przez banki centralne, zobacz najciekawsze oferty na kredyt na stronie kredytomania.eu. Polityka banków centralnych jest zgodna w przestrzeni międzynarodowej. Ostatni kryzys finansowy zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych pokazał jednak wiele wad braku regulacji przy podpisywaniu umów kredytowych z kredytobiorcami bez wiarygodnej zdolności kredytowej. Jak zatem funkcjonuje rynek kredytowy w sytuacji realnego kryzysu finansowego?

Omówienie ostatniego kryzysu finansowego z nastawieniem na rynek kredytowy

W Stanach Zjednoczonych przed wystąpieniem kryzysu finansowego udzielano pożyczek hipotecznych, czy kredytów gotówkowych o krótkoterminowym charakterze gospodarstwom domowym, które nie miały zupełnie możliwości spłaty. Doradcy w bankach inwestycyjnych (komercyjnych) naturalnie wiedzieli o ryzyku, ale liczył się przede wszystkim obrót, a także zamiana ryzyka kredytowego w instrumenty rynku kapitałowego. To właśnie przed kryzysem finansowym pojawiło się wiele nowych pojęć związanych z rynkiem kapitałowym. Zamiana instrumentów dłużnych na instrumenty rynku kapitałowego, czyli papiery wartościowe to jedna z najlepszych sztuczek, jeżeli chodzi o przeniesienie ryzyka do podmiotów w przestrzeni międzynarodowej. Banki inwestycyjne, które wiedziały, że udzielają złych kredytów po prostu sprzedawały je pod kątem spekulacyjnym instytucjom, czy inwestorom indywidualnym. Dochodziły do tego bardzo niskie stopy procentowe, które zachęcały kredytobiorców do maksymalnego zadłużenia, do spełniania marzeń o drogiej nieruchomości. Ostatni kryzys finansowy połączył wyraźnie kredyty hipoteczne z sektorem pośrednictwa nieruchomości. Oczywiście skutkiem kryzysu były duże bankructwa ważnych instytucji, wahania nastrojów wśród inwestorów na całym świecie, spadek makroekonomicznych wskaźników gospodarczych. Po prostu nadmierna spekulacja nie miała żadnego pokrycia w realnej wartości majątku.

Jak to się przekłada na funkcjonowanie nowoczesnego rynku kredytowego?

Widać wyraźnie, że bez regulacji i bez dokładnej analizy zdolności kredytowej nie warto wypłacać środków z banków komercyjnych, ponieważ to stwarza ogólne ryzyko dla całego społeczeństwa i dla najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. W Polsce udało się uniknąć negatywnych konsekwencji kryzysu finansowego ze Stanów Zjednoczonych z prostego powodu. Nie ma w kraju typowych banków inwestycyjnych odpowiedzialnych za spekulację ogromnym majątkiem, gdzie dochodzi do zagrożenia depozytów klientów. Na lokalnym rynku kredytowym w ostatnich latach pojawiło się naprawdę wiele pozytywnych, wręcz rewolucyjnych zmian związanych z ograniczeniem oprocentowania nominalnego oraz kosztów pozaodsetkowych. Taka sytuacja odbija się pozytywnie na zaufaniu do branży kredytów gotówkowych. Narodowy Bank Polski utrzymuje po kryzysie finansowym bardzo niskie stopy procentowe. W Polsce przez pewien czas doszło do lekkiej deflacji, która została stosunkowo szybko pokonana przez wdrożenie właściwych instrumentów polityki monetarnej. Można powiedzieć, że brak regulacji na rynku kredytowym i pełna elastyczność w wypłacaniu środków, nawet ryzykownym kredytobiorcom, a do tego przenoszenie ryzyka na inwestorów z rynku kapitałowego doprowadza zawsze do klęski ekonomicznej i do poważnych problemów politycznych, społecznych. Kryzys finansowy pokazał, że nawet duże banki komercyjne bez kontroli odgórnej popadają w skrajny stan i nie skupiają się na bezpieczeństwie depozytów, oszczędności klientów detalicznych.