Bankowa lista pojęć.

Promesa kredytowa jest to instrument finansowy jaki jest wydawany przy kredytach samochodowych. Jest to rodzaj zobowiązania banku do udzielenia kredytu i dzieje się to na warunkach określonych z góry. Kredytobiorca zobowiązany jest spełnić wszystkie wymagane formalności. Taką promesę kredytową można otrzymać między innymi z mBanku zupełnie za darmo, jeśli podejmie się decyzję kredytową. Z kredytami bez względu na ich rodzaj wiąże się pojęcie prowizji. Jest to jednorazowy koszt kredytu jaki jest doliczany do raty kredytu. Stanowi on pewien procent od sumy kredytu i jest on ustalany przez bank w jakim ten kredyt jest brany. Z kredytami samochodowymi wiąże się pojęcie przewłaszczenia częściowego. Jest to forma zabezpieczenia kredytu na samochód jaka polega na tym, że kredytobiorca przenosi współwłasność samochodu na bank. W tym momencie, bank ma 49% własności samochodu. Bank zobowiązuje się, że w momencie, kiedy kredyt zostanie całkowicie spłacony własność pojazdu zostaje przeniesiona na kredytobiorcę. Przez cały czas spłaty kredytu bank jest współwłaścicielem samochodu, a kredytobiorca może z tego samochodu skorzystać w sposób jaki został określony w umowie. Odwiedź stronę http://www.takagotowka.pl i dowiedz się informacji o bankach.

Biorąc kredyt mamy możliwość wyboru pomiędzy ratami malejącymi i ratami równymi. Raty malejące to raty, podczas których spłacana jest stała część kapitałowa, zaś część odsetek się zmienia. W przypadku części odsetkowej przez to, że spada bieżące saldo zadłużenia, zmniejsza się również część odsetkowa. Każda kolejna spłacona rata sprawia, że zadłużenie się zmniejsza. W przypadku rat równych przez cały okres kredytowania będziemy spłacać raty w jednakowej kwocie. Mogą jednak ulegać zmianie w sytuacji, kiedy zmieni się oprocentowanie spłacanego przez nas kredytu. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) jest wskaźnikiem jaki wylicza się zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim. Dzięki RRSO kredytobiorcy mają możliwość w łatwiejszy sposób porównać oferty z kilku różnych bankach. RRSO bierze pod uwagę takie koszta kredytu jak prowizja, odsetki oraz ubezpieczenia. Każdy bank, który udziela kredytów konsumenckich zobowiązany jest, aby podać wysokość RRSO, w przypadku kredytów i pożyczek, których wartość przekracza osiemdziesiąt tysięcy złotych.