Jak udokumentować dochód w banku?

Kredyty bankowe to najczęstsze usługi, obok rachunków bankowych, z których korzystamy w banku. Banki prześcigają się w ofertach kredytów gotówkowych, firmowych i kartach kredytowych. Kredyty mieszkaniowe natomiast to jedna z najszerszych propozycji bankowych. Aby je otrzymać naszym obowiązkiem jest udokumentowanie naszych dochodów, wysokości i źródła ich uzyskiwania oraz sposobu przeznaczenia środków kredytu. Podstawowym dokumentem wymaganym przez wszystkie banki jest zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości uzyskiwanego średniego miesięcznego dochodu, okresu zatrudnienia i długości trwania umowy o pracę. Każde takie zaświadczenie musi być wypełnione czytelnie przez jednostkę kadrową zakładu pracy i poświadczone przez dyrektora lub główną księgową mającą do tego celu uprawnienia. Sprawa się trochę komplikuje, jeżeli nie posiadamy stałego zatrudnienia lub pracujemy na podstawie nieregularnych umów zlecenia lub umów o dzieła. W takim przypadku konieczne jest przystąpienie do kredytu dodatkowej osoby, niekoniecznie spokrewnionej, wykazującej się stałym dochodem i zdolnością kredytową. Osoba pracująca na podstawie umowy zlecenia natomiast, przedstawia umowy z okresu minimum półrocznego wstecz oraz potwierdzenia dokonywanych wpłat z tytułu tych umów. Traktowane jest to jako dodatkowe źródło dochodu mające wpływ na zdolność do spłaty kredytu. Kredyt mieszkaniowy to jeden z tych kredytów długoterminowych, w którym takie dochody są szczególnie brane pod uwagę z racji okresu na jaki jest udzielany. Inna sytuacja to działalność gospodarcza. Dokumentujemy wówczas nie tylko ostatnie półrocze ale także poprzedni rok podatkowy. Poza tym musimy wykazać że terminowo regulujemy zobowiązania wobec ZUS-u i urzędu skarbowego. Terminowość ta jest ważna, w związku z naszą wiarygodnością, bank utwierdza się w przekonaniu, że terminowo będziemy regulowali raty kredytu. Kredyt to takie zobowiązanie pieniężne, że musimy regulować je w odstępach miesięcznych zgodnie z harmonogramem i umową kredytową. Nie ma możliwości ich przesunięcia czy ominięcia pod rygorem wypowiedzenia umowy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s