Perspektywy rynku kredytów gotówkowych

Rynek kredytowy istnieje w Polsce właściwie od początku lat dziewięćdziesiątych. Jest stosunkowo młody, a jednocześnie zdominowany praktycznie w całości przez kapitał zagraniczny. Co to oznacza? Zyski z kredytów przechodzą do obszaru międzynarodowego i praktycznie nie zasilają krajowej gospodarki. To duża bolączka finansów publicznych. Perspektywy rynku kredytów gotówkowych są jednak w kraju dość przejrzyste, a w artykule zapoznasz się z nimi od podstaw. Tutaj znajdziesz najtańsze kredyty gotówkowe, wejdź i sprawdź a sam się przekonasz.

W Polsce najpopularniejsze są kredyty hipoteczne o profilu długoterminowym. Pozwalają finansować bardzo duże zakupy zewnętrznym kapitałem. Pieniądze z kredytu hipotecznego mogą zostać przeznaczone jedynie na nieruchomość, a nie inne potrzeby. Można założyć, że popyt na takie kredyty utrzyma się na stałym poziomie lub nieco wyższym. Wraz z rozwojem gospodarczym kredyt jest bardziej akceptowany, jako forma wieloletniego wsparcia gospodarstw domowych. Zmienia się natomiast profil zakupowy Polaków. Mniej używamy gotówki, natomiast więcej, tzw. plastikowego pieniądza. Przyszłość zbudują na takich zmianach kredyty gotówkowe udostępniane od razu, np. przez aplikację na nowoczesnych telefonach komórkowych. Karty kredytowe, kredyty na rachunkach bieżących, pożyczki internetowe zyskają drugą młodość i staną się przystępne właściwie dla każdego człowieka.

Na pewno za kilka lat wzrośnie zaufanie do kredytów gotówkowych pozyskiwanych w parabankach. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że prywatne instytucje pożyczkowe zostaną wdrożone do systemu bezpieczeństwa krajowego. Dzięki temu Narodowy Bank Polski, a także Komisja Nadzoru Finansowego przyjrzy się lepiej nieuczciwym praktykom. Ceny kredytów spadną, bo banki będą musiały naturalnie rywalizować z sektorem pozabankowym. Postępująca moda na konsumpcję, zdobycie szybkiego pieniądza wywoła praktycznie zniszczenie wszystkich oszczędności posiadanych w gospodarstwach domowych. Skala zobowiązań zwiększy się do drastycznego stopnia. A zatem na pożyczkach wybije się również sektor komorniczy. Niektóre z powyższych założeń dobry obserwator już odkryje w nowoczesnej gospodarce. Zdobywanie wiedzy o kredytowaniu potrzeb gospodarstwa domowego jest zatem bezcenna, biorąc pod uwagę charakteryzowane perspektywy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s