Bankowe lokaty, czyli jak zyskać w bezpieczny sposób

Odpowiednie inwestowanie to dobre przygotowanie się na przyszłość. Na te spodziewane i niespodziewane wydatki. To także możliwość pomnożenia posiadanych już środków. Jednak inwestować trzeba we właściwy sposób, tak aby nie stracić. Pewnym sposobem inwestowania, zapewniającym bezpieczeństwo wpłacanego kapitału są lokaty bankowe. Jest to sposób inwestowania dość popularny, a ponadto nie wymaga on jakiejś specjalnej wiedzy i umiejętności w inwestowaniu, gdyż inwestycjami we właściwym sensie zajmuje się już sam bank. Trzeba jednak wiedzieć, jaką lokatę wybrać, z oferty jakiego banku skorzystać. Tutaj znajdziesz najlepsze oferty, zapraszamy po najlepsze lokaty.

Podstawowe cechy lokat

W zakładaniu lokat najważniejszy jest odpowiedni zysk, a na niego bezpośrednio wpływa oprocentowanie lokaty. Jednak nie tylko ono ma tu znaczenie. Ważna jest na przykład sprawa kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja taka powoduje, że wypracowany zysk jest dodawany do kapitału i z tego następnie są obliczane kolejne odsetki. Im częstsza będzie kapitalizacja odsetek, tym większe będą też te zyski. Oprócz kapitalizacji i wysokości odsetek znaczenie ma to, czy oprocentowanie jest stałe, czy zmienne. Stałe oprocentowanie dobrze zabezpiecza przed spadkami zysków spowodowanymi obniżeniem wysokości stóp procentowych. Zmienne oprocentowanie pozwala z kolei na osiągnięcie większego zysku, jeśli stopy procentowe zostaną podwyższone. Wybór jednego z tych rodzajów oprocentowania lokat zależeć będzie w dużej mierze od skłonność do ryzyka inwestycyjnego, choć aczkolwiek w tym przypadku trudno mówić o jakimś dużym ryzyku. Warto wspomnieć , że osoby, które są skłonne podjąć ryzyko nieco większe możliwe jest skorzystanie z lokat podwójnych, czyli takich lokat, gdzie wpłacane środki są dzielone na dwie części, a mianowicie na część oszczędnościową oraz część inwestycyjną. Pierwsza część w zasadzie ie wyróżnia się niczym specjalnym spośród standardowych lokat. Druga część natomiast to ta część środków, które są inwestowane w bardziej ryzykowny sposób, ale przez to możliwe jest osiąganie znacznie wyższych niż normalnie zysków.

Ważną cechą każdej lokaty jest termin jej trwania. Możemy tu wyróżnić lokatę długo- oraz krótkoterminową. Pierwszy typ lokat to na przykład lokaty miesięczne, czy kwartalne, zaś drugi typ to lokaty trwające rok i więcej. Od terminu lokaty zależy to, kiedy będziemy mogli podjąć z niej środki bez utraty wypracowanych odsetek. Lokata może być również odnawialna.

Jakie cechy są jeszcze ważne?

Z pewnością bardzo ważne są również opłaty związane z lokatą, chociażby takie, jak opłata prowizyjna. Warto poszukać takich ofert, w których opłaty te są całkowicie anulowane. Wcale nie tak trudno znaleźć takie oferty, gdyż banki konkurując ze sobą o klienta często rezygnują z takich opłat. Dużym ułatwieniem dla wielu osób będzie również możliwość założenia lokaty za pomocą internetu, a także kontrolowanie jej stanu poprzez system bankowości online. Przed założeniem lokaty dobra będzie jeszcze możliwość skorzystania z pomocy doradcy bankowego.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s