Co warto wiedzieć o komorniku?

Zaciągając jakiekolwiek zobowiązanie finansowe musimy być świadomi konsekwencji jakie są z tym związane. Coraz więcej Polaków ma trudności w spłacie swoich długów. Jest to zazwyczaj spowodowane lekkomyślnym traktowaniem kredytów i pożyczek, które zaciągane są bez dokładnej analizy możliwości finansowych i zabezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych okoliczności np. utraty pracy czy choroby uniemożliwiającej zdobywanie wynagrodzenia na stałym poziomie.

Wkroczenie komornika, który ma za zadanie wyegzekwowanie od dłużnika kwoty należnej wierzycielowi jest ostatecznością. Zanim komornik pojawi się u dłużnika, sprawa musi być oddana do rozpatrzenia przez sąd, który bada dokładnie całą sprawę i decyduje w jaki sposób wierzyciel może domagać się spłaty długu. Komornik działa tylko i wyłącznie z powodu konieczności wykonania ustaleń sądowych. Do jego obowiązków nie należy w żadnym stopniu rozpatrywanie ponownie sprawy. Aby nie dopuścić do ostateczności i zajęcia części mienia dłużnika przez komornika, możliwe jest skorzystanie z rozwiązań polubownych, które wysuwa sąd w trakcie postępowania. Dłużnik musi również aktywnie uczestniczyć w samym postępowaniu, stawiać się w sądzie i odpowiadać na wystosowane do niego pisma. Jeżeli natomiast unika kontaktu z sądem oraz wierzycielem prawdopodobne jest, że to właśnie poprzez komornika sądowego wierzyciel uzyska stracone pieniądze.

Sposób w jaki komornik wyegzekwuje pieniądze są z góry ustalone i do pracy komornika należy przede wszystkim odnalezienie naszego mienia, zebrania wiedzy jakimi dobrami materialnymi dysponujemy. Po sporządzeniu listy, komornik dokonuje dokładnej wyceny przedmiotów, które następnie trafiają na publiczną licytację z której pieniądze pokryją koszta zadłużenia oraz wynagrodzenie komornika. Licytacja mienia nie jest jedynym sposobem na uzyskanie zaległych długów, bardzo często komornik zajmuje część wynagrodzenia, które wpływa na konto dłużnika, jego rentę, emeryturę lub oszczędności ulokowane na lokatach bankowych, kontach oszczędnościowych, obligacjach i akcjach.

W przypadku zajęcia majątku komornik nie ma prawa pozbawiać dłużnika oraz jego rodziny najpotrzebniejszych przedmiotów, które są niezbędne w codziennym życiu oraz w wykonywanym zawodzie. Dotyczy to ubrań, jedzenia oraz przedmiotów o dużej wartości emocjonalnej, które nie są posiadają wartości materialnej.